3 O nas

3.1 Czym się zajmujemy
Przyczyniamy się do zrównoważonego rozwoju dystrybucji paliw w taki sposób, aby prowadzona przez nas działalność gospodarcza zaspokajała rosnące potrzeby w transporcie, dążąc do dzielenia się korzyściami z lokalnymi społecznościami.
Prowadzona przez nas działalność odzwierciedla nasze zaangażowanie wśród lokalnej społeczności.
W naszych decyzjach i działaniach bierzemy pod uwagę czynniki społeczne i środowiskowe.
Stacje Paliw SPEED są otwarte na nowe źródła energii, staramy się jak najlepiej wykorzystywać obecne na rynku zasoby, przyczyniając się w ten sposób do ich rozwoju.

SPEED to czysta energia, wydajne paliwa i najlepsze produktu dla naszych klientów.

3.2 Nasza strategia
Stacje Paliw SPEED realizują strategię zorientowaną na maksymalizację rentowności wszystkich obszarów biznesowych oraz ich dywersyfikację zapewniającą długoterminowy stabilny wzrost wartości Spółki. Realizacja powyższych celów opiera się na trzech podstawowych tezach:

  • Po pierwsze, bycie liderem w obszarze zlokalizowanej stacji paliw SPEED.
  • Po drugie, SPEED zwiększa zakres działalności generującej przychody bezpośrednio od użytkowników pojazdów samochodowych.
  • Po trzecie, SPEED rozwija się bazując na rynku polskim – największym w regionie oraz zapewniającym perspektywę stabilnego wzrostu w długim okresie.

3.3 Historia

Styczeń: rozpoczyna działalność przejęta stacja paliw w Olszynie
Styczeń: przystąpiliśmy do programu Żarskiej Rodziny
Styczeń: zostaliśmy nominowani do Żarskiej Róży Biznesu, podczas uroczystej gali otrzymaliśmy wyróżnienie aż w dwóch kategoriach
Luty: Pierwsza akcja marketingowa przy okazji Tłustego Czwartku wszyscy nasi klienci zostali poczęstowani pączkami

Listopad: działalność rozpoczyna nowo wybudowana stacja paliw w Żarach
Grudzień: przystąpiliśmy do obsługi największych FLOT w Europie

Powstanie Spółki z o.o.